Gyermekkor2017.07.24.

A kommunikáció minősége

Sok szülő szeretné, ha gyermeke gazdag szókinccsel rendelkezne, ha kifejezően tudná gondolatait tolmácsolni, ha kapcsolatait a kommunikáció révén tökélyre fejlesztené.

Sok szülő szeretné, ha gyermeke gazdag szókinccsel rendelkezne, ha kifejezően tudná gondolatait tolmácsolni, ha kapcsolatait a kommunikáció révén tökélyre fejlesztené.
A gyermek legjobb, legeredményesebb tanítója az élet. Első körben kisgyermekként az életet a családi közegben anyától, apától, nagyszülőktől szívja magába. A vele együtt élők mentalitása, példája, az őt ért ingerek hatása nagy mértékben befolyásolja az egészségesen fejlődő gyermeket.
A kommunikáció az a terület, ahol a kifejezésmód legjobban elsajátítható, gyakorolható, fejleszthető.
A kommunikációhoz legalább két, egymással beszélő ember kell.
Lehet a kommunikáció több fajta, ám semmiképpen nem felszínes, lényegtelen akkor, ha gyermekeinket szeretnénk verbálisan fejletté tenni!
Kommunikálni nem csak szavakkal, de tettekkel is lehet. A kettő erősítheti, vagy gyengítheti egymást. Gondoljunk csak olyan ” beszélgetésre „, ahol a partner nem néz rád, vagy esetleg hátat is fordít, s kurta, rövid szavas mondatokkal intézi el a beszélgetést.
A jó, a hasznos, az előre vivő társalgásban a tisztelet, a másik elfogadása mindenképpen megjelenik, akkor ad érzelmi töltetet, ami minden esetben hatásos, megnyerő.

➽ A gyermek nagy örömmel mutatja édesanyjának a délelőtt folyamán nagy buzgalommal készült munkáját. Mondja, csacsog, mesélné, hogyan készült, látszik, hogy méltón büszke a létrehozott művére. Anyuka lefele nézve némán húzza a ruhát gyermekére, majd a sok unszolásra ferdén felsandít. Szeme talán nem is fókuszálta, mit kell látni. Majd egy kurta ” szép ” kijelentéssel tovább tevékenykedik, s részéről a beszélgetés le lett zárva.

Elgondolkodtam, hol van a gyermek felé irányuló tisztelet, az ő munkájának, aktivitásának megbecsülése?
Most mondhatnánk, lehet az anyukának is fárasztó napja. Igen! Ám akkor kommunikáljuk le ezt, az élethez ez is hozzá tartozik. S akkor nem csorbul az odafordulás, a tisztelet, egymás elfogadása.
Megtanulja, vannak nehéz időszakok, amit meg kell tanulni kezelni.
Ezáltal nem szegi kedvét a további önkifejezés. Továbbiakban pedig a bizalomra épülő beszélgetés mindenkor teret kap a kapcsolatukban.
Példákon át a gyakorlati alkalmazással tanul a legtöbbet a gyermek!

Share