Feltétel nélküli elfogadás, szeretet

Még melegen süt a nap, de már érezni, hogy valami más, valami új van a levegőben. A reggelek hidegebbek, olykor egészen hidegek, árnyékban megborzong az ember, az állatok a nap melegét keresik. Közeleg az ősz, sárgulnak a levelek.
Az ősz a tanév kezdetét is jelenti a természet változásán túl.
Változás a gyerekek életében jelentős.
Míg a felnőttek nyáron is gyakran munkával töltötték a napokat, a gyerekek a szabad élet után megkezdik a közösségben, keretek, szabályok közötti tevékenységüket.
A nagyobbak talán már értik, tudják, de még olykor lázadnak a kötöttségek ellen.
A kisebbek olykor örömmel nyitnak az újra, de teljes ellenszegülés is tapasztalható.
Miképpen tudjuk zökkenőmentessé tenni a közösségi élet kezdését, újra kezdését?

Nézzünk tükörbe! Tekintsünk magunkra kívülről, majd belülről is.

Kipihent, mosolygós, ápolt, bizalmat keltő, megnyugtató ember néz vissza rám?

Mit mutat a belső tükör?
Hogy érzem magam? Mit érzek?

Magabiztosságot? Vidámságot? Kiegyensúlyozottságot? Tudatosságot? Szeretetet? Odaadást?

VAGY:
Gyorsanösszekaptammagammertmárkésésbenvagyoknemaludtamjól

aggódokagyerekmiattkezdiazóvodátiskolátkarikásaszememmostkezdődik

mikorleszvégeidegenekhogyfogjákkezelniszeretniafőnökömkikészítmilyen

marhaságokkellenekazovibaiskolábaingyenesoktatásmirőlbeszélnek

verekszikPistikenemakarafiammiattabemenniutálomazegészetazóvónő

pikkelalányomramindenreggelkinlódásamigTVtnéznyugalomvancsakmég

eztatelefontelintézemafacebookonismegírtákhogyezatanártutibajosminden

reggelígyleszmárezutánrettenetesapaazestekésőnjötthazaholjárténmega

gyerekekkelmileszmostavírussalaTvbenisfolyamatosanezfolyikidegesítő

márbeoltassammajdagyerekeketésmagunkatvagyeziscsaküzletmármenni

kéneholatáskámkulcsokkapcsoldkiaTvt…

Hol van itt a feltétel nélküli elfogadás, szeretet?
BENNÜNK
Elfogadással, szeretettel könnyebb a nehézségeken túljutni, de hogy is kell ezt?

Fogadjuk el mindenek előtt saját magunkat. Hogy nem vagyunk tökéletesek.

Aki magával rendben van, az másokat is elfogadni képes.