Gyermekkor2018.05.17.

Édes anyanyelvünk

Sokszor hallottam olyan párbeszédet szülő és gyermek között, ahol a szülő E/3 személyben ( Egyes szám harmadik személyben ) beszél a gyereknek saját magáról.

Sokszor hallottam olyan párbeszédet szülő és gyermek között, ahol a szülő E/3 személyben ( Egyes szám harmadik személyben ) beszél a gyereknek saját magáról.
Olyat is gyakran hallok, hogy a különböző mondatfajtákat nem a helyes módon és helyen alkalmazzák.
A ban-, ben pontos alkalmazása, az ikes igék és társai gyakran feladják a leckét.

➽ Édesanya most elmegy a boltba, mindjárt jön vissza!- mondja a gyereknek.
A kabátodba menj az udvarra!
Kérhetek zsebkendőt?
Hát, betegek lettünk! ( Csak a gyerek beteg.)

Kicsit távolabb járok már gondolatban.
Minden gyermek felnő, nem mindegy milyen közegben, mit szív magába.
Már magzati korban érzékeli, később, születése után saját magán tapasztalja mind azt, amit neki magának el kell sajátítania.
Az érzékletei, a mindennapi tapasztalatai adják az ismeretet, a világról alkotott képét.
Az iskolában nyelvtan órán a ragozás, a toldalékok, mondattan, elemzés és sok egyéb téma kerül terítékre.
Olyan ismeretek, amit ha a gyermek már kis korában helyesen tanul meg alkalmazni, nagyobb valószínűséggel könnyebben veszi az akadályokat.
Anyanyelv, már a szó is súgja: anya – nyelv. Ahogyan anyától tanulja, tapasztalja.
Az első, ahogy az anya használja, s adja tovább helyesen.
Ezzel már egy olyan mankót ad gyermekének, hogy a nyelvtan órán már hallás után fogja tudni:
– hol van a hosszú mássalhangzó,
– hogyan tördeljük, szótagoljuk a szavakat,
– mi a kijelentő, kérdő, felkiáltó, felszólító mondat értelme, sajátossága,
– benne vagyok, vagy bele megyek,
– ……..
És sok olyan hallás után elsajátítható nyelvtani helyesség, ami később segíti a tanulásban, szövegértésben, önkifejezésben egyaránt.

Hogyan lehet ezt fejleszteni, a generációkon keresztül rosszul rögzült kifejezéseket helyesekre váltani?
Az olvasott szöveg, helyes kiejtés, hangsúlyozás gyakorlására alkalmas.
Minőségi hanganyagok ( régi mesék ) hallgatásával, anyanyelvi játékok alkalmazásával (már az internet nagy segítségünkre van), nyelvtörők, hangutánzók….

A hangsúly a minőségen van.

Kisgyermekkor kincse az élő mese, a sok meghitt, értő figyelemmel megalkotott beszélgetés.

Mese, mese mátka…

Meséljünk minden nap, értékes, minőségi szövegkörnyezettel bővelkedő történetet, mesét!
Beszélgessünk sokat, helyesen!

Share